ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ คำวิเชียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,00:40  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ คำวิเชียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,00:35  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลนครูดีเด่น ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:24  อ่าน 1099 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ บุญจันทร์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:17  อ่าน 1011 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:14  อ่าน 1050 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลนวัตกรรม E-Book จาก สพป.มค.2
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:11  อ่าน 1045 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:08  อ่าน 1123 ครั้ง
รายละเอียด..