ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลนครูดีเด่น ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:24  อ่าน 1057 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ บุญจันทร์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:17  อ่าน 964 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:14  อ่าน 1008 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลนวัตกรรม E-Book จาก สพป.มค.2
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:11  อ่าน 1003 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2555,13:08  อ่าน 1065 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสามัคคี ประสานตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2555,13:43  อ่าน 1092 ครั้ง
รายละเอียด..