ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บุคลากรของโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น
โฉมใหม่เว็บไซต์โรงเรียนฯเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ดูไปเรื่อยๆน่าจะดีขึ้น
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/12/2010
ปรับปรุง 18/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 563988
Page Views 624116
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านสระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน
2 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์ นาดูน
3 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ กู่สันตรัตน์ นาดูน
4 โรงเรียนบ้านนาฝาย ดงดวน นาดูน
5 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว ดงดวน นาดูน
6 โรงเรียนบ้านโคกยาว ดงดวน นาดูน
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดงดวน นาดูน
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ดงบัง นาดูน 0810618589
9 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบัง นาดูน
10 โรงเรียนบ้านดงยาง ดงยาง นาดูน
11 โรงเรียนบ้านหลุบควัน เมืองหงส์ ดงยาง นาดูน
12 โรงเรียนมัธยมดงยาง ดงยาง นาดูน
13 โรงเรียนบ้านเครือซูด ดงยาง นาดูน
14 โรงเรียนบ้านหนองผง ดงยาง นาดูน
15 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย ดงยาง นาดูน
16 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูน
17 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน
18 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ นาดูน นาดูน
19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูน
20 โรงเรียนบ้านหนองจิก พระธาตุ นาดูน
21 โรงเรียนบ้านโกทา พระธาตุ นาดูน
22 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า หนองคู นาดูน
23 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 หนองคู นาดูน
24 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย หนองคู นาดูน
25 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น หนองคู นาดูน
26 โรงเรียนบ้านหนองป้าน หนองคู นาดูน
27 โรงเรียนบ้านโพนทอง หนองคู นาดูน
28 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู หนองไผ่ นาดูน
30 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน หนองไผ่ นาดูน
31 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง นาดูน
32 โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง นาดูน
33 โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง นาดูน
34 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง หัวดง นาดูน
35 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก นาเชือก
36 โรงเรียนอนุบาลนาเชือกมหามงคล นาเชือก นาเชือก
37 โรงเรียนอนุบาลนาเชือก นาเชือก นาเชือก
38 โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเชือก นาเชือก
39 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก นาเชือก
40 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาเชือก นาเชือก
41 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นาเชือก นาเชือก 043-706-060
42 โรงเรียนบ้านโนนแร่ ปอพาน นาเชือก
43 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพาน นาเชือก
44 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ปอพาน นาเชือก
45 โรงเรียนบ้านหนองสระ ปอพาน นาเชือก 0-4375-0042
46 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ปอพาน นาเชือก
47 โรงเรียนบ้านโนนทอง สันป่าตอง นาเชือก
48 โรงเรียนบ้านปลาขาว สันป่าตอง นาเชือก 0-1729-8593
49 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตอง นาเชือก -
50 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สันป่าตอง นาเชือก 0-4373-8738
51 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สันป่าตอง นาเชือก 0-7946-5843
52 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สำโรง นาเชือก 0-4372-4915
53 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรง นาเชือก
54 โรงเรียนบ้านโพนทราย สำโรง นาเชือก 043750046
55 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรง นาเชือก
56 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สำโรง นาเชือก 0-4372-4210
57 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรง นาเชือก
58 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง นาเชือก
59 โรงเรียนบ้านป่าแดง หนองกุง นาเชือก
60 โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง นาเชือก
61 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง นาเชือก 0-9842-8315
62 โรงเรียนบ้านหนองแฮ หนองเม็ก นาเชือก
63 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา หนองเม็ก นาเชือก
64 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองเม็ก นาเชือก
65 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส หนองเม็ก นาเชือก
66 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก
67 โรงเรียนบ้านหนองปอ หนองเรือ นาเชือก
68 โรงเรียนบ้านหัวสระ หนองเรือ นาเชือก
69 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง หนองเรือ นาเชือก
70 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก หนองเรือ นาเชือก
71 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือ นาเชือก
72 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดง นาเชือก 043750050
73 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก
74 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดง นาเชือก
75 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดง นาเชือก
76 โรงเรียนบ้านคึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก 0-4372-4083
77 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หนองโพธิ์ นาเชือก
78 โรงเรียนบ้านหนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก
79 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์ นาเชือก
80 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ เขวาไร่ นาเชือก
81 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู เขวาไร่ นาเชือก
82 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว เขวาไร่ นาเชือก
83 โรงเรียนบ้านหนองแสง เขวาไร่ นาเชือก
84 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เขวาไร่ นาเชือก
85 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ
86 โรงเรียนบ้านเป้า กำพี้ บรบือ
87 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย กำพี้ บรบือ
88 โรงเรียนบ้านแดงน้อย กำพี้ บรบือ
89 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กำพี้ บรบือ
90 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ กำพี้ บรบือ
91 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ดอนงัว บรบือ
92 โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว บรบือ
93 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง บรบือ บรบือ
94 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บรบือ บรบือ
95 โรงเรียนอนุบาลบรบือ บรบือ บรบือ
96 โรงเรียนบรบือ บรบือ บรบือ
97 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ บรบือ บรบือ
98 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.บรบือ บรบือ บรบือ
99 โรงเรียนวัดนาดีวราราม บรบือ บรบือ
100 โรงเรียนบ้านบัวมาศ บัวมาศ บรบือ
101 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ บ่อใหญ่ บรบือ
102 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บ่อใหญ่ บรบือ
103 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ บ่อใหญ่ บรบือ
104 โรงเรียนยางวิทยาคม ยาง บรบือ
105 โรงเรียนบ้านบกพร้าว ยาง บรบือ
106 โรงเรียนบ้านวังไฮ วังใหม่ บรบือ
107 โรงเรียนบ้านวังปลาโด วังใหม่ บรบือ
108 โรงเรียนบ้านโนนทอง วังใหม่ บรบือ
109 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วังไชย บรบือ
110 โรงเรียนบ้านดอนก่อ วังไชย บรบือ
111 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วังไชย บรบือ
112 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง หนองคูขาด บรบือ
113 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว หนองคูขาด บรบือ
114 โรงเรียนบ้านโสกภารา หนองคูขาด บรบือ
115 โรงเรียนบ้านดอนบม หนองจิก บรบือ
116 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก บรบือ
117 โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิก บรบือ
118 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองจิก บรบือ
119 โรงเรียนบ้านหัวนา หนองจิก บรบือ 0849194089
120 โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองม่วง บรบือ
121 โรงเรียนบ้านดงมัน หนองม่วง บรบือ
122 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิม บรบือ
123 โรงเรียนบ้านหนองสิม หนองสิม บรบือ
124 โรงเรียนบ้านพงโพด หนองสิม บรบือ
125 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม หนองโก บรบือ 0-4373-1063
126 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลหนองโก หนองโก บรบือ
127 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองโก บรบือ
128 โรงเรียนโนนราษีวิทยา โนนราษี บรบือ
129 โรงเรียนบ้านหัวขัว โนนราษี บรบือ
130 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน โนนราษี บรบือ
131 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ โนนราษี บรบือ
132 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โนนราษี บรบือ
133 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนราษี บรบือ
134 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา โนนราษี บรบือ
135 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โนนราษี บรบือ
136 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง โนนราษี บรบือ
137 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดง บรบือ
138 โรงเรียนบ้านโคกกุง โนนแดง บรบือ
139 โรงเรียนบ้านดอนพยอม โนนแดง บรบือ
140 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา โนนแดง บรบือ
141 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม โนนแดง บรบือ
142 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โนนแดง บรบือ
143 โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนแดง บรบือ
144 โรงเรียนบ้านศาลา โนนแดง บรบือ
145 โรงเรียนบ้านหนองผือ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
146 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
147 โรงเรียนบ้านหัวหมู ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
148 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย -
149 โรงเรียนบ้านเตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
150 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
151 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย 0-4373-1041
152 โรงเรียนบ้านดง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 0-4372-4882-3
153 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
154 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
155 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 791021
156 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
157 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 043-750202,700332
158 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย
159 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 0899402267
160 โรงเรียนบ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย 043-992040
161 โรงเรียนบ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย
162 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
163 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
164 โรงเรียนบ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
165 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
166 โรงเรียนบ้านหนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย 0-4372-6637-8
167 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
168 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
169 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 043-750069
170 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 0-7222-2745
171 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
172 โรงเรียนบ้านหนองนาใน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
173 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
174 โรงเรียนบ้านขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
175 โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
176 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
177 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
178 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 0-9274-6444
179 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
180 โรงเรียนบ้านหนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
181 โรงเรียนบ้านโนนจาน เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
182 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
183 โรงเรียนบ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
184 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
185 โรงเรียนบ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
186 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
187 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
188 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 043-739604
189 โรงเรียนบ้านเม็กดำ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 043706155
190 โรงเรียนบ้านหารฮี เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
191 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
192 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
193 โรงเรียนบ้านตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
194 โรงเรียนบ้านเหล่า เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
195 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย
196 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย
197 โรงเรียนบ้านนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
198 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
199 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
200 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
201 โรงเรียนบ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
202 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(พยัคฆ์) เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
203 โรงเรียนบ้านดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
204 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ขามเรียน ยางสีสุราช -
205 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ขามเรียน ยางสีสุราช 0-4370-6123
206 โรงเรียนบ้านสว่าง ดงเมือง ยางสีสุราช
207 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ดงเมือง ยางสีสุราช
208 โรงเรียนบ้านนาภู นาภู ยางสีสุราช 043768211
209 โรงเรียนนาภูพิทยาคม นาภู ยางสีสุราช
210 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ นาภู ยางสีสุราช
211 โรงเรียนบ้านศาลา นาภู ยางสีสุราช
212 โรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช
213 โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านกู่ ยางสีสุราช 04-9558608
214 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง บ้านกู่ ยางสีสุราช
215 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช ยางสีสุราช
216 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
217 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช
218 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก ยางสีสุราช ยางสีสุราช 043-729021
219 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ยางสีสุราช ยางสีสุราช
220 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
221 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 0-4370-0092 , 0-1601-1077
222 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 0-4373-9519
223 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง แวงดง ยางสีสุราช 043-750136
224 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช
225 โรงเรียนบ้านนกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช
226 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว แวงดง ยางสีสุราช
227 โรงเรียนบ้านดงแคน แวงดง ยางสีสุราช
228 โรงเรียนบ้านโดน แวงดง ยางสีสุราช
229 โรงเรียนบ้านโนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม
230 โรงเรียนบ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม 043901256
231 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขามป้อม วาปีปทุม
232 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อม วาปีปทุม
233 โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม ขามป้อม วาปีปทุม
234 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู งัวบา วาปีปทุม
235 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบา วาปีปทุม
236 โรงเรียนบ้านโคกไร่ งัวบา วาปีปทุม
237 โรงเรียนบ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม 0-4372-6357
238 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา งัวบา วาปีปทุม 0-4373-6137
239 โรงเรียนบ้านดอนหัน ดงใหญ่ วาปีปทุม
240 โรงเรียนบ้านก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม
241 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม
242 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่า วาปีปทุม 043727209
243 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่า วาปีปทุม
244 โรงเรียนบ้านนาข่า นาข่า วาปีปทุม -
245 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ นาข่า วาปีปทุม
246 โรงเรียนบ้านโคกเต่า นาข่า วาปีปทุม
247 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นาข่า วาปีปทุม
248 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย วาปีปทุม -
249 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวาย วาปีปทุม
250 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวาย วาปีปทุม -
251 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวาย วาปีปทุม
252 โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย วาปีปทุม
253 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านหวาย วาปีปทุม
254 โรงเรียนบ้านหนองคลอง บ้านหวาย วาปีปทุม
255 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม
256 โรงเรียนประชาพัฒนา ประชาพัฒนา วาปีปทุม
257 โรงเรียนบ้านหนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม
258 โรงเรียนบ้านประแหย่ง ประชาพัฒนา วาปีปทุม
259 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม
260 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง หนองทุ่ม วาปีปทุม
261 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หนองทุ่ม วาปีปทุม
262 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น หนองแสง วาปีปทุม
263 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 หนองแสง วาปีปทุม
264 โรงเรียนบ้านหัวงัว หนองแสง วาปีปทุม
265 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม 0-4379-9342
266 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ หนองแสง วาปีปทุม 043-798-409
267 โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณ หนองแสง วาปีปทุม
268 โรงเรียนบ้านโสกยาง หนองแสง วาปีปทุม
269 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม
270 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม หนองแสง วาปีปทุม
271 โรงเรียนบ้านโนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม
272 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หนองแสง วาปีปทุม
273 โรงเรียนบ้านจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม
274 โรงเรียนวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม
275 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก หนองแสน วาปีปทุม
276 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน หนองแสน วาปีปทุม
277 โรงเรียนบ้านหนองแสน หนองแสน วาปีปทุม
278 โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ วาปีปทุม
279 โรงเรียนบ้านนาเลา หนองไฮ วาปีปทุม
280 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง หนองไฮ วาปีปทุม
281 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ หนองไฮ วาปีปทุม 0847981439
282 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม หัวเรือ วาปีปทุม
283 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม
284 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 หัวเรือ วาปีปทุม
285 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม 043-750143,081-1181372
286 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา หัวเรือ วาปีปทุม
287 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ หัวเรือ วาปีปทุม
288 โรงเรียนบ้านไก่นา เสือโก้ก วาปีปทุม
289 โรงเรียนบ้านดงน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม
290 โรงเรียนบ้านหนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม
291 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก เสือโก้ก วาปีปทุม
292 โรงเรียนบ้านหนองผือ เสือโก้ก วาปีปทุม
293 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ เสือโก้ก วาปีปทุม
294 โรงเรียนบ้านสนาม เสือโก้ก วาปีปทุม
295 โรงเรียนบ้านแคน แคน วาปีปทุม
296 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง แคน วาปีปทุม
297 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา แคน วาปีปทุม
298 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคน วาปีปทุม
299 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) แคน วาปีปทุม
300 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคน วาปีปทุม
301 โรงเรียนบ้านดู่ แคน วาปีปทุม
302 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปีปทุม
303 โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม
304 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัย วาปีปทุม
305 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัย วาปีปทุม
306 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปีปทุม 043-706128
307 โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย วาปีปทุม