ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ นายมารุต ภาษี (วิทยาศาสตร์) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 95) 06 ก.ย. 60
ข้าราชการครูที่ขอย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง 1.นางรัตนา สืบเมืองซ้าย (การประถมศึกษา) 2. นายสุนทร เพชรไพฑู (อ่าน 94) 06 ก.ย. 60
ข้าราชการครูที่ขอย้ายออก 3 คน 1.นางจิตเกษม ทอนเสาร์ 2. นางคำพอง ประกิระโส 3. นางวิไลภรณ์ ภวภูตานนท (อ่าน 98) 06 ก.ย. 60
ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแบบยั่งยืน เตรียมรับการประเมินสู่ระดับเพชร (อ่าน 289) 22 ส.ค. 59
โรงเรียนได้รับการรับรอง การเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างยั่งยืน 8 สิงหาคม 2559 (อ่าน 296) 22 ส.ค. 59