ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 74) 05 ต.ค. 62
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 171) 15 พ.ค. 62
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ปีการศึกษาที่1/2562 (อ่าน 189) 15 พ.ค. 62
กำหนดเปิดเรียน 2/2562 วันที่ 16 พ.ค. 2562 (อ่าน 187) 09 พ.ค. 62
เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น ประชุม วันที่ 15 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม เวลา 09.30 น. (อ่าน 183) 09 พ.ค. 62